'אבות קדומים' הוא ניסוי נועז. אני אף פעם לא רוצה לשחק את זה שוב.

אי אפשר יהיה לשחק 'אבות קדומים' ולא לבוא עם דעה על מה שהוא מנסה.