נבדקתי בגלל החזקת שדים

רכוש שדי דומה מאוד ליתר לחץ דם או לאיידס - אינך יודע מה מצבך עד שתיבדק.