גבר הכרית שלי בדיוק הוצא מפסגת המושלים הרפובליקנים

הוא התקבל בברכה בשנים קודמות, אך מייק לינדל התחיל הפעם.