[NSFW] אמן הגרפיטי שצייר ציור קיר של אריק אנדרה עירום ... עירום

אמן הגרפיטי הפרובוקטיבי Lushsux יצא בכל כוחו בציור הקיר בעירום הענק הזה של הקומיקאי אריק אנדרה.