ג'ון דיר הבטיח לאיכרים שזה יעשה טרקטורים קלים לתיקון. זה שקר.

לפני שלוש שנים אמרו יצרני הטרקטורים לחקלאים כי החל משנת 2021, מידע על תיקון טרקטורים יהיה נגיש בקלות. זה לא.