לקחתי את ה- LSAT עם הכנה אפסית

יש נבחנים שלומדים במשך חודשים, מכינים כה נרחב שזה הופך למשרה מלאה. נכנסתי לקור.