ניסיתי לשקר את דרכי ל'הצגה של ג'רי ספרינגר '

אמרתי למזמין האורחים שיש לי חבר מכור למת, שמנהל יותר מדי סקס אנונימי בגרינדר.

הסיפור המתרומם באופן מוזר של נערת המצלמה ללא נרתיק

VICE הוא המדריך הסופי למידע מאיר עיניים.