להלן נתוני האכיפה מפני התחמקות ש- NYPD נלחמה לשמור בסוד

הנתונים מראים שיש שיעורי אכיפה גבוהים יותר בשכונות השחורות והלטיקס העניות.