חקלאים קונים טרקטורים בני 40 מכיוון שהם ניתנים לתיקון למעשה

ג'ון דיר מקשה על תיקון הטרקטורים החדשים ללא תוכנות מיוחדות, ולכן מספר גדל והולך של חקלאים קונים דגמים ישנים יותר.