'האם אוכל להשתמש בהצעת עבודה חדשה כדי להשיג גיוס בעבודה הנוכחית שלי?'

גם אם תקבל יותר כסף, ייתכן שבסופו של דבר אסטרטגיה זו לא תצליח לטובתך.