לאן נעלמים כוכבי נוער לשעבר כשהמופעים שלהם מתים?

הם מכינים תוכנית טלוויזיה מטא אודות לב לבבות העשרה לשעבר שמנסים למצוא עבודה.