'האי הקרב' של ה- UFC היה דיוקן מוזר של בידור של קוביד-עידן

כל העניין היה קיים אך ורק כדי להתחמק מהגבלות הנסיעה. הלכתי לשם כדי למצוא את זה ללא קהל ומפחיד.

שאלנו אנשים מדוע הם מפרסמים מלכודות צמאיות

מה אנשים רוצים מעבר למהר הראשוני של ה'כאילו '?